Innowacyjna metoda interakcji

Zobacz­cie to wideo — co myśli­cie?

10/GUI Pomysł:C. Miller. Film z:Vimeo.

7 odpowiedzi
 1. Kapsel
  Kapsel says:

  Naprawdę ciekawe 🙂 na początku idea wydawała mi się moc­no nacią­gana, ale jak pokaza­li dzi­ałanie w prak­tyce to się wszys­tko robi prost­sze. Także prob­lem pt. “co z klaw­iaturą” jak widać znalazł swo­je rozwiązanie…

  Moim zdaniem mogło­by się to sprawdz­ić, sam np. mam spory lap­top, w którym touch­pad zaj­mu­je mały obszar, a dookoła w zasadzie pus­to. Pow­ięk­sze­nie go i rozsz­erze­nie funkcjon­al­noś­ci do tego co pokazano w prezen­tacji było­by naprawdę fajne 🙂

  Odpowiedz
 2. Rudolf
  Rudolf says:

  Prob­lem pole­ga na tym touch­pad częs­to przeszkadza. Pisząc na klaw­iaturze częs­to zdarza sie jak­iś przy­pad­kowy ruch który powodu­je zmi­anę focusu itd. Dlat­ego moim zdaniem rozwiązanie pokazane na końcu by znaczy touch­pad na dole a na górze klaw­iatu­ra by sie nie sprawdz­ił. A jeśli chodzi o umożli­wie­nie jakichś oper­acji 3d to wyda­je mi się że świat jeszcze nie do koń­ca docenił pomysł Hap­tic -a

  Odpowiedz
 3. Adder
  Adder says:

  Witam,

  Ciekawe rozwiązanie, tylko częs­to ludzie zaczy­na­ja myśleć aby sterować pal­ca­mi lep­iej niż myszką — trze­ba pomyśleć aby dro­ga ruchu ręki się nie wydłużyła a skró­ciła. Bo rysowanie po mon­i­torze pal­cem w table­tach uważam że jest powolne..

  Dru­ga sprawa to kiedy takie rozwiąza­nia wejdą moc­no na rynek Pol­s­ki ? 5 lat?

  Poz­draw­iam
  Enterso.pl

  Odpowiedz
 4. Maciej Adamów
  Maciej Adamów says:

  Wyglą­da fajnie, ale czy równie fajnie było­by tego real­nie uży­wać? Oglą­da­jąc film cały czas myślałem o tym, żeby zostać pianistą 😉

  Odpowiedz
 5. Sh4dow
  Sh4dow says:

  A ja pod­chodzę moc­no pesymisty­cznie. Jak widzę że ktoś pod­czas klika­nia lewym klaw­iszem myszy musi popa­trzeć na mysz, to jak ma sobie poradz­ić z tym że trze­ma pal­ca­mi robimy zoom okna a cztere­ma całego desk­topa. Ja wiem że to wyglą­da futu­rysty­cznie, ale mając mysz w 80% uży­wamy 2 klaw­iszy, trze­ci klaw­isz z rolką już rzad­ko. jak by nie patrzeć należało by na tym padzie pod­nieść nadgarstek, bo będzie on leżał i przeszkadzał w giba­n­iu palucha­mi. Więc trochę nie wygod­nie. Do tego urządze­nie ma wykry­wać położe­nie pal­ców beż dodatkowych czu­jników, naparstków, rękaw­iczek czy co tam może jeszcze być. Więc automaty­cznie kom­p­likac­ja i delikat­ność maszyn­ki robi się prob­le­mem.
  Umiejs­cowie­nie pada nie może być z boku, bo przekłada­jąc obie ręce będziemy się przekrę­cać co nie jest zdrowe na dłuższą metę. A z mysz­ki i tak nie będzie dało pozbyć.
  A co do tego kiedy by miało się to pojaw­ić to mnie się wyda­je ze za 5 lat to pow­stanie pro­to­typ a za 10 może będzie pop­u­larne.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Maciej AdamówAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *