TESTY Z UŻYTKOWNIKAMI

Kiedy warto przeprowadzić testy z użytkownikami?

Badania z użytkownikami przynoszą nieocenioną wiedzę na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z produktu. Testy świetnie sprawdzą się zarówno na etapie koncepcyjnym, gdy chcemy sprawdzić czy prototyp tworzonego serwisu lub aplikacji odpowiada na potrzeby użytkowników, jak i na gotowym produkcie, gdy chcemy poznać opinię użytkowników na jego temat.

KORZYŚCI

Informacje z pierwszej ręki – płynące od rzeczywistych użytkowników

Duża poprawa funkcjonalności

Odpowiedź na pytanie „dlaczego?” użytkownicy nie klikają na dany element

Weryfikacja wymagań użytkowników

Wykorzystanie testów w początkowych etapach projektowania pozwala na znaczne ograniczenie kosztów wprowadzanych poprawek i zmian

PRZEBIEG PROCESU

 • Przygotowanie do badania (wraz z klientem), podczas którego skupiamy się na:

  ...

  • Analizie celów biznesowych
  • Omówieniu grup docelowych
  • Identyfikacji procesów, ścieżek oraz głównych produktów w badanym serwisie/aplikacji
 • Rekrutacja użytkowników

  ...
  Użytkownicy są rekrutowani na podstawie omówionych wcześniej grup docelowych.

 • Przygotowanie scenariusza testów


  Zawiera on zadania dotyczące głównych celów działania serwisu.

 • Przeprowadzenie testów

  ...
  Podczas badania użytkownicy wykonują zadania realizując przygotowany scenariusz testowy.

  Razem z badanym w pokoju przebywa moderator, który przekazuje zadania i dba o prawidłowy przebieg testu.

  Obserwatorzy testu notują spostrzeżenia dotyczące wykonywanych przez użytkownika zadań.

  Badanie jest nagrywane przez specjalistyczne oprogramowanie, które pomaga w późniejszej analizie uzyskanych wyników.

 • Analiza testów

  ...
  Po przeprowadzeniu wszystkich testów badacz łączy ze sobą dane i opisuje problemy, które wymagają rozwiązania.

 • Raport

  ...
  Efektem prac jest raport dotyczący całego badania oraz wyników analizy.

  Zawiera on listę obszarów, w których znaleziono problemy, opis tych problemów i rekomendacje jak można poprawić błąd.

  Szczegółowa zawartość raportu:

  • Cel i zakres badania - zawiera informacje na temat celu badania oraz przedmiotu objętego analizą.
  • Metodyka badań - opis metod zastosowanych podczas analizy użyteczności, jej przebieg, opis scenariuszy użytych podczas badania wraz z ich uzasadnieniem, specyfikacja sprzętu itp..
  • Uczestnicy badania - informacje i dane demograficzne o użytkownikach uczestniczących w badaniach – wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz informacje jakościowe na temat stopnia zaawansowania w obsłudze komputera, serwisów i aplikacji z których często korzystają itp..
  • Szczegółowe wyniki badania oraz rekomendacje - szczegółowe omówienie problemów zidentyfikowanych na drodze przeprowadzonych analiz. Problemy przedstawione są na zrzutach ekranowych wybranych podstron z zaznaczeniem obszarów, w których je zidentyfikowano. Znalezionym problemom przypisane są priorytety oraz rekomendacje dotyczące poprawy użyteczności.
  • Podsumowanie - w tym miejscu znajduje się ogólne podsumowanie przeprowadzonej analizy, liczbę znalezionych problemów, mocne strony serwisu lub aplikacji oraz obszary które wymagają poprawy.