AUDYT USABILITY

Jeśli potrzebujesz szybkich, konkretnych informacji na temat użyteczności i funkcjonalności Twojego produktu oraz sugestii jak podnieść poziom usability. Audyt może być przeprowadzony zarówno podczas koncepcyjnych faz projektowania, tworzenia grafiki czy wdrażania produktu, a także podczas przeprojektowywania już gotowego produktu, gdy konieczne jest określenie jego słabych i mocnych stron.

KORZYŚCI

Bardzo elastyczny i skuteczny sposób badania

Nie wymaga dużej ilości zasobów – konieczne jest tylko zaangażowanie analityka

Dzięki przeprowadzeniu audytu usability można odnaleźć nawet do 65% błędów na stronie

PRZEBIEG PROCESU

 • Przygotowanie do badania

  Etapy prac:

  • Omówienie grup docelowych
  • Identyfikacja procesów, ścieżek, głównych produktów w badanym serwisie
  • Analiza celów biznesowych
 • Przeprowadzenie audytu usability

  Wędrówka poznawcza

  Polega na wykonywaniu przez analityka wcześniej zdefiniowanych zadań, które symulują zachowania użytkownika. Głównym celem tej części analizy jest zbadanie płynności procesów, a nie analiza pojedynczych podstron. Podczas realizacji zadania analityk odpowiada na następujące pytania:

  • Czy użytkownik będzie wiedział, w jaki sposób osiągnąć zamierzony efekt?
  • Czy użytkownik zauważy elementy interfejsu pomocne w realizacji zadania?
  • Czy użytkownik będzie potrafił powiązać elementy interfejsu z akcjami, które musi wykonać?
  • Czy użytkownik będzie informowany o stanie realizacji zadania (czy otrzyma odpowiednią informację zwrotną od systemu)?

  Analiza heurystyczna

  Na tym etapie ekspert analizuje serwis posługując się listami heurystyk (m.in. stworzoną przez Jacoba Nielsena). Heurystyki to zbiory ogólnych zasad i wskazówek dobrego projektowania, dotyczących między innymi widoczności stanu systemu, zapewniania skutecznej obsługi błędów oraz dbałości o estetykę i prostotę tworzonego rozwiązania. Analityk może wykorzystać podobne zasady zarówno dla aplikacji stron internetowych, urządzeń mobilnych, gier komputerowych i wszystkich interaktywnych produktów.

 • Efektem prac jest raport zawierający pełną analizę badanego serwisu

  Dokumentem roboczym podczas analizy eksperckiej jest szablon excel zawierający takie pola jak: opis elementu serwisu, adres URL, problem, screenshot, zalecenia. Na podstawie tego dokumentu, po zakończeniu analizy przygotowywany jest finalny raport wskazujący błędy w produkcie oraz rekomendacje dotyczące ich rozwiązania.

  Raport interaktywny

  Dodatkowo możemy przygotować raport interaktywny w programie Axure i wyeksportować go do formatu HTML. Raport taki składa się ze zrzutów ekranowych analizowanego serwisu z  zaznaczonymi obszarami, w których znaleziono problemy użyteczności (wraz z ich opisem oraz rekomendacjami ich naprawy). Ten rodzaj interaktywnego raportu pozwala na szybkie i efektywne zapoznanie się z rezultatami przeprowadzonej analizy.