EYETRACKING

Czym w ogóle jest badanie eyetrackingowe?

Badanie Eyetracking polega na śledzeniu ruchu gałek ocznych użytkownika. Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania pozwala na rejestrację tego, na co tak naprawdę zwraca uwagę użytkownik podczas korzystania z naszego produktu.

KORZYŚCI

Możliwość analizy kolejności postrzegania elementów na stronie

Wskazanie elementów, na które użytkownicy zwracają swoją uwagę, ale ich nie rozumieją

Wskazanie miejsc, na które użytkownicy nie kierują swojej uwagi

Wskazanie przez użytkownika elementów, które im przeszkadzają lub wprowadzają ich w błąd, albo z drugiej strony ułatwiają im korzystanie z badanego produktu

PRZEBIEG PROCESU

 • Przygotowanie do badania (wraz z klientem)

  Podczas którego skupiamy się na:

  • Analizie celów biznesowych
  • Omówieniu grup docelowych
  • Identyfikacja procesów, ścieżek oraz głównych produktów w badanym serwisie/aplikacji
 • Rekrutacja użytkowników

  Użytkownicy są rekrutowani na podstawie omówionych wcześniej grup docelowych.

 • Przygotowanie scenariuszy do testów

  Zawierają one zadania dotyczące głównych celów działania serwisu.

 • Przeprowadzenie testów

  Podczas badania użytkownicy wykonują zadania realizując przygotowany scenariusz testowy.

  Razem z badanym w pokoju przebywa moderator, który przekazuje zadania i dba o prawidłowy przebieg testu.

  Badanie jest nagrywane przez specjalistyczne oprogramowanie, które rejestruje ruchy gałek ocznych użytkownika.

 • Analiza testów oraz raport

  Ostatnim etapem jest analiza wyników badań oraz przygotowanie raportu.

  W raporcie, poza opisem przebiegu badania oraz rekomendacjami zmian, zostaną przedstawione statystyki rozłożenia uwagi na poszczególne elementy layoutu w trakcie realizacji poszczególnych zadań. Co więcej, wskazane zostaną miejsca, na które zwracają uwagę użytkownicy oraz te, które są niewykorzystywane (mimo, że zostały zauważone).