10 dobrych wskazówek

Dimi­try Fadey­ev skom­pi­lo­wał listę 10 dobrych prak­tyk pro­jek­to­wa­nia popar­tych wyni­ka­mi róż­nych badań, któ­re zamie­ścił w arty­ku­le opu­bli­ko­wa­nym w smashingmagazine.com. War­to się zapo­znać.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *