Innowacyjna metoda interakcji

Zobacz­cie to wideo — co myśli­cie?

10/GUI Pomysł:C. Miller. Film z:Vimeo.

7 odpowiedzi
 1. Kapsel
  Kapsel says:

  Naprawdę ciekawe 🙂 na początku idea wydawała mi się moc­no nacią­gana, ale jak pokaza­li dzi­ałanie w prak­tyce to się wszys­tko robi prost­sze. Także prob­lem pt. “co z klaw­iaturą” jak widać znalazł swo­je rozwiązanie…

  Moim zdaniem mogło­by się to sprawdz­ić, sam np. mam spory lap­top, w którym touch­pad zaj­mu­je mały obszar, a dookoła w zasadzie pus­to. Pow­ięk­sze­nie go i rozsz­erze­nie funkcjon­al­noś­ci do tego co pokazano w prezen­tacji było­by naprawdę fajne 🙂

  Odpowiedz
 2. Rudolf
  Rudolf says:

  Prob­lem pole­ga na tym touch­pad częs­to przeszkadza. Pisząc na klaw­iaturze częs­to zdarza sie jak­iś przy­pad­kowy ruch który powodu­je zmi­anę focusu itd. Dlat­ego moim zdaniem rozwiązanie pokazane na końcu by znaczy touch­pad na dole a na górze klaw­iatu­ra by sie nie sprawdz­ił. A jeśli chodzi o umożli­wie­nie jakichś oper­acji 3d to wyda­je mi się że świat jeszcze nie do koń­ca docenił pomysł Hap­tic -a

  Odpowiedz
 3. Adder
  Adder says:

  Witam,

  Ciekawe rozwiązanie, tylko częs­to ludzie zaczy­na­ja myśleć aby sterować pal­ca­mi lep­iej niż myszką — trze­ba pomyśleć aby dro­ga ruchu ręki się nie wydłużyła a skró­ciła. Bo rysowanie po mon­i­torze pal­cem w table­tach uważam że jest powolne..

  Dru­ga sprawa to kiedy takie rozwiąza­nia wejdą moc­no na rynek Pol­s­ki ? 5 lat?

  Poz­draw­iam
  Enterso.pl

  Odpowiedz
 4. Maciej Adamów
  Maciej Adamów says:

  Wyglą­da fajnie, ale czy równie fajnie było­by tego real­nie uży­wać? Oglą­da­jąc film cały czas myślałem o tym, żeby zostać pianistą 😉

  Odpowiedz
 5. Sh4dow
  Sh4dow says:

  A ja pod­chodzę moc­no pesymisty­cznie. Jak widzę że ktoś pod­czas klika­nia lewym klaw­iszem myszy musi popa­trzeć na mysz, to jak ma sobie poradz­ić z tym że trze­ma pal­ca­mi robimy zoom okna a cztere­ma całego desk­topa. Ja wiem że to wyglą­da futu­rysty­cznie, ale mając mysz w 80% uży­wamy 2 klaw­iszy, trze­ci klaw­isz z rolką już rzad­ko. jak by nie patrzeć należało by na tym padzie pod­nieść nadgarstek, bo będzie on leżał i przeszkadzał w giba­n­iu palucha­mi. Więc trochę nie wygod­nie. Do tego urządze­nie ma wykry­wać położe­nie pal­ców beż dodatkowych czu­jników, naparstków, rękaw­iczek czy co tam może jeszcze być. Więc automaty­cznie kom­p­likac­ja i delikat­ność maszyn­ki robi się prob­le­mem.
  Umiejs­cowie­nie pada nie może być z boku, bo przekłada­jąc obie ręce będziemy się przekrę­cać co nie jest zdrowe na dłuższą metę. A z mysz­ki i tak nie będzie dało pozbyć.
  A co do tego kiedy by miało się to pojaw­ić to mnie się wyda­je ze za 5 lat to pow­stanie pro­to­typ a za 10 może będzie pop­u­larne.

  Odpowiedz

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „SzymonAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *