Design Patterns czyli Wzorce Projektowe

Takie rzeczy warto rozpowszech­ni­ać — wzorce pro­jek­towe — coś, z czego każdy UI design­er powinien korzys­tać.

Christi­nan Behrens niedawno obronił swo­ją pracę mag­is­ter­ską zaty­tułowaną “The form of facts and fig­ures”. Jed­nym z wyników jego pra­cy jest ta niesamowi­ta strona — “Infor­ma­tion Design Pat­terns”. Jeżeli zas­tanaw­iasz się jak zwiz­ual­i­zować dane — zerknij najpierw tam (lub przeczy­taj książ­ki Edwar­da Tufte).

Stronę Chris­tiana znalazłem przez usereccentric.com

Innym źródłem wzor­ców jest zbiór na wellie.com. Tutaj kat­a­log został podzielony na kat­e­gorie:

 • Potrze­by użytkown­i­ka — zbiór wzor­ców, które bezpośred­nio speł­ni­a­ją potrze­by użytkown­i­ka.
 • Potrze­by aplikacji — zbiór wzor­ców, które poma­ga­ją lep­iej komu­nikować się z użytkown­ikiem.
 • Kon­tekst pro­jek­tu — czyli typ/rodzaj i przez­nacze­nie pro­jek­tu.

Ostat­ni dzisi­aj zbiór, jaki chci­ałem pokazać jest Yahoo! Design Pat­tern Library. Wzorce tutaj zebrane bardziej ukierunk­owane są na zaawan­sowane inter­akc­je (ani­mac­je, prze­jś­cia) — bard­zo przy­datne w budowa­niu wysoce inter­ak­ty­wnych stron

/KUBA:)

5 odpowiedzi
 1. Paulina Gawłowska
  Paulina Gawłowska says:

  Kil­ka razy robiłam pode­jś­cia do roz­gryzienia i odkrycia “cud­ownoś­ci” strony Chris­tiana “Infor­ma­tion Design Pat­terns”, ale dla mnie jest niez­jadli­wa.

  A co do wzor­ców i źródeł inspiracji pole­cam http://konigi.com

  Odpowiedz

Trackbacks & Pingbacks

 1. Różne linki o testowaniu (i nie tylko;)) | Mój skrawek Sieci napisał(a):

  […] Zbiór linków o wzor­cach pro­jek­towa­nia stron, w kon­tekś­cie usabil­i­ty: http://www.webusability.pl/2008/05/13/design-patterns-czyli-wzorce-projektowe/. […]

 2. Wzorce projektowe | zaistniejwsieci napisał(a):

  […] blogu Webusability.pl porus­zono kwest­ię tzw. “wzor­ców pro­jek­towych” (ang. design pat­terns). Są to gotowe […]

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odpowiedz na „Marcin SzubaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *