Łatwiejszy kontakt z usability

Oso­by inte­re­su­ją­ce się usa­bi­li­ty zapra­szam do dołą­cze­nia się do gru­py Webusability.pl na Lin­ke­dIn. Dzię­ki obec­no­ści w gru­pie będzie­cie mogli bez­po­śred­nio kon­tak­to­wać się z inny­mi oso­ba­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi tą tema­ty­ką.

Zapisz się do gru­py Webusability.pl na Lin­ke­dIn

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *