Jesteśmy na Facebooku

Infor­mu­je­my, że mamy swo­ją stro­nę na por­ta­lu Face­bo­ok :). Będzie­my tam umiesz­czać infor­ma­cje o nowych wpi­sach oraz róż­ne cie­ka­we rze­czy zwią­za­ne z uży­tecz­no­ścią.

Zapra­sza­my:  http://www.facebook.com/webusability

Ania

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *