Materiały z Grill IT 4

Na zapo­wia­da­ny tydzień temu Grill IT 4 przy­by­ły tłu­my. Poziom dys­ku­sji był jak zwy­kle bar­dzo wyso­ki, poja­wi­ło się wie­le cie­ka­wych tema­tów.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *