User-Centered Design w praktyce

Publi­ku­ję™ dziś› case stu­dy zapro­jek­to­wa­nia sys­te­mu sprze­da­ży ubez­pie­czeń„ dla T. U. Gene­ra­li zgod­nie z meto­dy­ką… User-Cen­te­red Design.

Case Stu­dy przy­go­to­wał‚ Jakub Petry­kow­ski.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *