PROJEKTOWANIE I WARSZTATY

Projektowanie makiet oraz prototypów to jedne z kluczowych etapów tworzenia serwisów, systemów i aplikacji. Istotny jest zarówno intuicyjny i przemyślany projekt, jak i szybkie wychwycenie potencjalnych problemów użyteczności. Wszystkie te czynniki znacznie wpływają na obniżenie kosztów realizacji oraz utrzymania produktu.

KORZYŚCI

Podniesienie efektywności i skuteczności działań w Internecie

Dopasowanie do użytkowników zwiększa ich satysfakcję z użytkowania produktu, a w przypadku systemów sprzedażowych widocznie wpływa na zwiększenie się dochodów ze sprzedaży

W JAKI SPOSÓB PRACUJEMY?

 • Spotkania warsztatowe z klientem – tworzenie szkiców i projektowanie procesów

  Nasi specjaliści usability chętnie dzielą się swoją wiedzą z naszymi klientami w ramach wspólnego projektowania. Podczas warsztatów możemy wspólnie tworzyć koncepcje oraz projektować procesy, które będą podstawą nowego projektu lub podstawą do zmian w istniejącym już produkcie. Wykorzystywane techniki projektowe pozwalają na tworzenie interakcji, szkiców oraz architektury informacji. Dodatkowo, Klient może zdobyć dużą ilość praktycznej wiedzy na temat użyteczności od naszych specjalistów.

 • Tworzenie person

  Czyli profili modelowego użytkownika, który pomaga projektantom stworzyć użyteczny serwis. W opisie persony znajdują się informacje dotyczące danych demograficznych, celów użytkownika, używanego oprogramowania, a nawet warunków społeczno-ekonomicznych, codziennych obowiązków, wykonywanych zadań, preferencji i oczekiwań. Korzystając z person projektanci nie zastanawiają się jak sami używaliby systemu, lecz przyjmują jej punkt widzenia przy ocenie projektu.

 • Szkice, makiety, prototypy

  Szkice oraz makiety wizualizują elementy, które mają znaleźć się na ekranie. Dzięki temu wprowadzenie poprawek i korekt w projekcie następuje szybko i z mniejszym nakładem finansowym. Dodatkowo, znacznie spada ilość błędów koniecznych do poprawienia w kolejnych etapach projektu.
  Na bazie makiet można dodatkowo przygotować interaktywny prototyp, który odwzorowuje dynamikę gotowego wdrożonego rozwiązania, tj. nawigację pomiędzy podstronami czy zachodzące w nim procesy. W takim środowisku łatwo jest przeprowadzić skuteczne badania z użytkownikami.

 • Praca wg metodyki User Centered Design

  UCD to metodyka projektowania i jednocześnie proces, w którym potrzeby, cele i ograniczenia użytkownika skupiają najwyższą uwagę projektanta na każdym etapie tworzenia produktu. Aby móc odpowiedzieć na potrzeby i wymagania użytkowników musimy je dokładnie poznać i zrozumieć. Podczas konsultacji z klientem ustalamy cele przyszłych użytkowników, powody, dla których korzystają lub będą korzystać z zaproponowanych rozwiązań oraz sprawdzamy w jakim kontekście (organizacyjnym, technologicznych, środowiskowym) działają. Metodyka UCD oznacza zaangażowanie w proces projektowy rzeczywistych użytkowników dzięki takim metodom jak testy użyteczności, sortowanie kart, wywiady czy eyetracking. Projektowanie zorientowane na użytkownika można określić jako wieloetapowy proces rozwiązywania (występujących podczas projektowania) problemów, jakie mogą pojawić się u użytkowników podczas korzystania z produktu.

 • Zwinne metodyki pracy

  Jeśli charakter projektu na to pozwala, pracujemy w metodykach zwinnych (SCRUM), które pozwalają nam na szybsze dostarczanie gotowego produktu dla naszych klientów. Metodyki zwinne są ukierunkowane na cel biznesowy, zapewniają stałą współpracę z Klientem oraz  minimalizują koszty zmiany.

  Praca w metodykach zwinnych polega na podziale procesu wytwarzania produktu na mniejsze iteracje, w ramach których tworzona jest gotowa, przetestowana i działająca funkcjonalność (wymaga to także zaangażowania grafika oraz zespołu wdrożeniowego). Wszystkie tworzone funkcjonalności odpowiadają na potrzeby użytkowników i eliminują tworzenie przeładowanych funkcjonalnościami aplikacji, które są później trudne i kosztowne w utrzymaniu.

JAKIE SĄ EFEKTY PRAC?

Zdefiniowane procesy oraz ścieżki użytkownika

Architektura informacji, czyli sposób organizacji elementów, ich nazewnictwo oraz projekt nawigacji serwisu

Makiety i interaktywne prototypy