Co z tym HTML5?

Coraz częściej Klienci w zapytaniach ofertowych wskazują na HTML5 jako na pożądany element specyfikacji w ich projekcie. Nic dziwnego – HTML5 jest coraz bardziej popularny i coraz więcej serwisów i aplikacji internetowych wykorzystuje jego możliwości. Póki co jednak o zmianie sił na rynku jeszcze mówić nie można – wciąż bardziej popularna jest np. technologia Adobe® Flash®.

Nie ulega jednak wątpliwości, że z biegiem czasu nowa specyfikacja tego języka będzie wypierać wersję 4.01 i może w jakiejś części zastąpić to, co było do tej pory implementowane w JavaScript lub Adobe® Flash®. I jest bardzo prawdopodobne, że HTML5 zdominuje rynek już niebawem… w każdym razie wcześniej niż przed 2022 (bardziej optymistyczna data w tym artykule). Dobrze, ponieważ technologia ta niesie ze sobą nowe elementy, które teraz wydają się niezbędne a których konieczność użycia trudno było przewidzieć w drugiej połowie lat 90-tych, kiedy definiowano specyfikację 4.01. Więcej

Rich Internet Application

Flash uł‚atwia budowanie kiepskich serwisó‚w WWW poprzez oddanie peł‚nej kontroli projektantowi (oznaczenia linkó‚w, nawigowanie, przewijanie treści, ..). Trzeba sporo doświadczenia w projektowaniu aby uniknąć‡ wszystkich tych pułapek. Jestem jednak przekonany, że warto próbować‡. Dziś› projektanci dysponują… czymś› wię™cej niż Flash.

Więcej