Testy z użytkownikami – case study „Wesele z klasą”

W kwiet­niu nasz ze­spół UX miał przy­jem­ność zor­ga­ni­zo­wać i prze­pro­wa­dzić te­sty z użyt­kow­ni­kami in­te­rak­tyw­ne­go plan­ne­ra ślub­ne­go znaj­du­ją­ce­go się w ser­wi­sie We­se­le z kla­są. Ce­lem prze­pro­wa­dzo­nych te­stów by­ło zlo­ka­li­zo­wa­nie błę­dów uży­tecz­no­ści obec­nych w ser­wi­sie, któ­re utrud­nia­ją osią­gnię­cie po­żą­da­nych przez użyt­kow­ni­ka ce­lów oraz ze­bra­nie cen­nych spo­strze­żeń do­ty­czą­cych kie­run­ku i za­kre­su pla­no­wa­ne­go w nie­da­le­kiej przy­szło­ści roz­wo­ju na­rzę­dzia. Więcej

Jak usprawnić wyszukiwanie ofert last minute? Ciąg dalszy o użyteczności stron biur podróży

W ostatnich latach oferty “last minute” cieszą się popularnością. W artykule przeanalizujemy czy w łatwy i szybki sposób użytkownicy mogą znaleźć oferty na stronach biur podróży. Jest to szczególnie ważne, ponieważ oferty Last Minute zmuszają nas do szybkich decyzji. Jak w poprzednich artykułach przyjrzymy się biurom podróży: Itaka, Rainbow Tours, Tui oraz Wezyr Holidays. W analizie pominięto biuro podróży Grecos, ponieważ nie oferuje wyjazdów „last minute”.

Więcej

Użyteczność stron biur podróży

Cały czas trwa okres wakacyjno-wyjazdowy, prawdopodobnie każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu miał styczność ze stronami internetowymi biur podróży. Na naszym blogu wprowadzamy serię artykułów o ich użyteczności. Sprawdzimy, czy strony wzbudzają zaufanie, na ile intuicyjne i szybkie jest odnalezienie wakacji oraz jak przebiega proces złożenia zamówienia. Przyjrzymy się stronom największych biur podróży w Polsce. Do analizy wybraliśmy 5 największych touroperatorów wg rankingu www.rp.pl/temat/984572:
Itaka, Rainbow Tours, TUI, Wezyr Holidays i Grecos. Więcej

Tłumaczenie strony nie wystarczy

Tłumaczenie strony nie wystarczy, czyli o internacjonalizacji stron internetowych

Internacjonalizacja produktów internetowych staje się zjawiskiem powszechnym na świecie. Coraz częściej projektując strony musimy myśleć o jej internacjonalizacji. Warto zadać sobie pytanie jak to wpływa na projektowanie user experience. Ważne, aby od początku wiedzieć, czy strona będzie umiędzynarodawiana, ponieważ ma to wpływ również na jej techniczną implementację. W tym artykule skupię się głównie na problemach z tłumaczeniami.

Więcej

Raport użyteczności mobilnych aplikacji bankowych

Dzisiaj rozpoczęła się w Warszawie konferencja  Generation Mobile 2012. Wystąpiła na niej między innymi Monika Mikowska – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Janmedia Interactive. Podczas swojego wystąpienia zaprezentowała wyniki najnowszego raportu dotyczącego użyteczności aplikacji bankowych przygotowanego przez Monikę oraz zespół Webusability w składzie: Anna Liszewska oraz Jakub Mielczarek. Wszystkich którzy uczestniczyli w konferencji oraz tych którzy być na niej nie mogli, zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Treść raportu do pobrania:

„Raport użyteczności mobilnych aplikacji bankowych” (.PDF) 12.3MB

Google +

Już 10 milionów użytkowników przesiadło się na nowy serwis plus.google.com i liczba ta ciągle rośnie. Oczywiście przy 750 milionach użytkowników Facebooka jest to kropla w morzu milionów, jednak musimy pamiętać  jak krótko G+ jest dostępny.

Oczywiście, Google nie byłoby sobą, gdyby nie skorzystało z własnych doświadczeń. Aby uchronić się przed możliwymi problemami związanymi z przeciążeniem serwisu (pamiętacie co działo się z serwerami Naszej Klasy?) i podgrzać atmosferę, udostępniono G+ jedynie tym, którzy otrzymali zaproszenia. Funkcja zaproszeń na początku lipca była zablokowana, jednak co chwilę na jakimś blogu eksperckim pojawiał się „przeciek” i podpowiedź jak „pokonać system” i zaprosić użytkowników.

Możliwość hakowania mogła być przypadkowa albo nie ;-), niemniej jednak, zaproszenia rozchwytywano i każdy dumny posiadacz konta Google + chętnie przekazywał je dalej, chociażby po to, by pochwalić się taką możliwością. Co ciekawe, byli też chętni do tego, by kupić zaproszenie Google np. na eBayu. We wczesnej fazie działania G+ koszt zaproszenia sięgał nawet 100 $.

Więcej

Badania dotyczące projektowania stron

Przeglądając archiwa stron bardziej lub mniej znanych ekspertów zajmujących się użytecznością nie można uniknąć trywialnego stwierdzenia, że internet jest tworem niezwykle dynamicznym. Pewne zalecenia i wskazówki dotyczące projektowania, które miały swoje uzasadnienie kilkanaście lat temu, dzisiaj mogą być tego uzasadnienia pozbawione. Ostatnia dekada to czas dynamicznego rozwoju technologii internetowych określających m.in. wygląd serwisów, dostępne narzędzia i funkcjonalności. Więcej

Zakupy w jednym kroku

Jakoś rok temu (jej, to już rok minął!?) pisałem o tym, jak zmuszanie do rejestracji negatywnie wpływa na konwersję. Rozwiązaniem problemu jest rejestracja opcjonalna – nie chcesz? Nie musisz.

Na blogu Get Elastic Jānis Lanka z firmy Elastic Path przedstawił ciekawe studium przypadku, w którym poszli o 2 kroki dalej z optymalizacją konwersji.

Więcej

Preferencje formatu daty

William Hudson z designforusability.com przeprowadził badanie preferencji formatu dat wśród niespełna 1000 osób, które zostały poproszone o napisanie daty „Drugi sierpnia tego roku” w preferowanym formacie.

Więcej

Chrome – okiem użytkownika

Minęło ponad 2 tygodnie od wystartowania przeglądarki Chrome i emocje już zdążyły okrzepnąć. Wg serwisu Get Clicky z przeglądarki Google korzysta ok. 1,7% internautów.
W recenzjach przeglądarki skupiano się głównie na bezpieczeństwie i innowacyjności, samemu interfejsowi użytkownika nie poświęcono jednak szczególnie dużo miejsca. Być może z braku kardynalnych błędów.

Więcej