Kariera w usability

Amerykański tygodnik U.S.News opublikował listę najbardziej perspektywicznych zawodów. Wysoko, bo na miejscu 31 znalazło się stanowisko Usability Specialist. Co prawda specjalista usability zarabia w USA mniej niż dentysta ale i satysfakcja z pracy podobno większa 🙂

Więcej

Wędrówka poznawcza – cognitive walkthrough

Wędrówka poznawcza (Cognitive Walkthrough) jest jedną z metod eksperckiej oceny użyteczności. Podczas badania analityk wykonuje zdefiniowane wcześniej zadania symulując zachowanie użytkownika. W odróżnieniu od analizy heurystycznej główny nacisk położony jest na badanie płynności procesu nie zaś pojedynczych stron serwisu.

Więcej

Rich Internet Application

Flash uł‚atwia budowanie kiepskich serwisó‚w WWW poprzez oddanie peł‚nej kontroli projektantowi (oznaczenia linkó‚w, nawigowanie, przewijanie treści, ..). Trzeba sporo doświadczenia w projektowaniu aby uniknąć‡ wszystkich tych pułapek. Jestem jednak przekonany, że warto próbować‡. Dziś› projektanci dysponują… czymś› wię™cej niż Flash.

Więcej

Pisze się o usability

Użyteczność staje się tematem o którym piszą dzienniki i tygodniki. To dobra rzecz, należy się cieszyć.

Więcej

Dostępność stron partii politycznych

W Janmedia przeprowadziliśmy badanie dostępności stron WWW partii politycznych. W badaniu przetestowano serwisy internetowe Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy i Demokratów, Ligi Polskich Rodzin, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Samoobrony RP.

Więcej

Usability – Less is more?

Z przyjemnoś›cią… wystą…pił‚em na kolejnym już OKEBI. Moja prezentacja dotyczył‚a problemów na jakie napotyka się™ specjalista usability podczas pracy. Rok temu na OKEBI mó‚wił‚em o podstawach usability, tym razem zagłębiliś›my się w™ aspekty praktyczne.

Więcej

Internet mobilny – co z tym zrobić?

Bankier opublikował mój artykuł na temat tego jak można wykorzystać Internet mobilny dla rozwoju swojego biznesu. W tekście opisałem kilka udanych wdrożeń mobilnych. Mam nadzieję, że inspirujących.

Świetne produkty

Guy Kawasaki w swojej książce „Rewolucyjne pomysły” poświęca rozdział „Świetnym produktom”. Produkty takie mają dużą szansę odnieść sukces. Według Kawasaki na świetny produkt składa się pięć wartości. Świetne produkty są: Głębokie, Zachwycające, Pełne, Eleganckie, Emocjonalne.

Więcej

Idea One Web a usability

Na www.webusability.pl piszę™ też czasem o standardach sieciowych. Zarówno standardy jak i usability mają… zbliżony cel -polepszać‡ odbiór serwisu, zmniejszać bariery. Czasem jednak sytuacja zmusza do wyboru – usability czy zachowanie standardó‚w? Obecnie w kontekś›cie Internetu mobilnego ma to miejsce coraz częściej.

Więcej

Usability to nie wszystko!

Wielu z nas codziennie zastanawia się™ jak maksymalizować efektywność biznesu w Sieci, jak budować‡ zaufanie do serwisó‚w korporacyjnych i co zrobić‡ by użytkownicy czuli się™ u nas dobrze. Mozolnie zwię™kszamy efektywność‡ poszczególnych kroków w koszyku, staramy się™ zbadać‡ i zaspokoić‡ potrzeby użytkownikó‚w. Czę™sto jednak zapominamy o rzeczach tak podstawowych jak stabilne dział‚anie aplikacji.

Więcej