Cała prawda o badaniach z użytkownikami

„Opinia 5 osób nic nam nie da”

Specjaliści od użyteczności przekonują, że testy z użytkownikami są podstawą w tworzeniu przyjaznych użytkownikom stron i aplikacji. Takie testy nie muszą być bardzo kosztowne i czasochłonne – nawet kilka osób wystarczy, żeby uzyskać zadowalające wyniki. Skoro jednak wystarczy zapytać parę osób o opinię, przecież można podpytać znajomych lub wysłać ankiety. Po co tracić czas i pieniądze na badania? Więcej

Testy z użytkownikami – case study „Wesele z klasą”

W kwiet­niu nasz ze­spół UX miał przy­jem­ność zor­ga­ni­zo­wać i prze­pro­wa­dzić te­sty z użyt­kow­ni­kami in­te­rak­tyw­ne­go plan­ne­ra ślub­ne­go znaj­du­ją­ce­go się w ser­wi­sie We­se­le z kla­są. Ce­lem prze­pro­wa­dzo­nych te­stów by­ło zlo­ka­li­zo­wa­nie błę­dów uży­tecz­no­ści obec­nych w ser­wi­sie, któ­re utrud­nia­ją osią­gnię­cie po­żą­da­nych przez użyt­kow­ni­ka ce­lów oraz ze­bra­nie cen­nych spo­strze­żeń do­ty­czą­cych kie­run­ku i za­kre­su pla­no­wa­ne­go w nie­da­le­kiej przy­szło­ści roz­wo­ju na­rzę­dzia. Więcej

Zróbmy testy A/B – ale czy warto?

Czyli dlaczego testy A/B nie są dla Ciebie 

Mierzenie wpływu zmian w designie w bezpośrednim przełożeniu na upragnioną konwersję jest niewątpliwie wartościowe, łatwo dostępne, niedrogie i szeroko wykorzystywane, także przez gigantów takich jak Amazon czy Google. Po co organizować badania dla kilku osób, skoro możemy zebrać dane od tysięcy nie wstając od biurka?

Więcej

Budowanie produktu interaktywnego – UX to nie wszystko

Transformacja User Experience

Czytając tytuł tego artykułu, być może, u części z Was pojawi się czerwona lampka – zaraz, zaraz… to jest blog o projektowaniu, Usability i User Experience , a jeden z autorów pisze „UX to nie wszystko…”? 😊 Dokładnie. UX to nie wszystko… A przynajmniej taki jakim aktualnie go rozumiemy. Chcemy czy nie, UX ewoluuje. Więcej

Mikrointerakcje UX – sposób na satysfakcję użytkowników

Mikrointerakcje, czyli detale podnoszące satysfakcję użytkowników

 

„The difference between a product you love and one you
tolerate are often microinteractions you have with it.” Dan Saffer

 

microinteractions-part1-1800x1013
źródło: https://blogs.adobe.com/creativecloud/files/2016/04/microinteractions-part1-1800×1013.png
 
Większość artykułów o tematyce User Experience podkreśla, że design to nie atrakcyjny wygląd produktu, ale przede wszystkim jego funkcjonalność i użyteczność. Doczekaliśmy się jednak dobrych czasów, w których niemal każdy już wie, że oferując swój produkt klientowi musi zadbać o to, aby korzystało mu się z niego w sposób łatwy i wygodny. Jak w takim razie odróżnić się od konkurencji, gdy w sieci pojawia się coraz więcej dobrze zrobionych stron? Skupianie się na intuicyjności produktów w oderwaniu niejako od uważnego dbania o ich estetykę najpewniej już nie wystarczy. Odpowiedzią być może jest poświęcenie większej uwagi mikrointerakcjom, ponieważ działają one zarówno na korzyść użyteczności produktu, ale i podnoszą znacznie jego atrakcyjność w oczach użytkowników.
Więcej

Augmented reality

Rozszerzona? Wirtualna? Mieszana?

Do niedawna futurystyczne wizje rzeczywistości przeplatającej się ze światem wirtualnym, dziś wypełniają się na naszych oczach. Popularyzacja technologii, która wiąże się z kwestionowaniem tego co rozumiemy za realne, doprowadziła do wyodrębnienia aż trzech typów rzeczywistości: rozszerzonej (augmented reality), wirtualnej (virtual reality), oraz mieszanej (mixed reality). Zanim skupimy się na pierwszej z wymienionych, przyjrzyjmy się co wyróżnia każdą z nich.

Więcej

Service design

Można spotkać się z opiniami, że to buzzword, nic innego niż projektowanie UX samo w sobie, aż wreszcie rozczarowanie. Bo przecież nie wiadomo co ten Service Designer właściwie robi i co dostarcza.
Mnogość definicji jednego wyrażenia to czynnik, który niewątpliwie pociąga za sobą mnogość definicyjnych sporów, z czego też m.in. wynikają wyżej wymienione zarzuty. Według Service Design Network:

Service Design to planowanie oraz organizacja osób, infrastruktury, komunikacji i rzeczowych komponentów usługi, w celu polepszenia jej jakości i interakcji pomiędzy dostawcą usługi a klientami.

Więcej

10 detali, które wzbogacą User Experience

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was mocną dawkę detali, które mimo swojej prostoty znacznie ulepszą codzienny byt użytkownika.  Mimo, że same w sobie detale nie są corem pracy UX Designera to mocno oddziałują na ścieżkę i emocje użytkownika. Podziwiajcie, inspirujcie się, a  my postaramy się jeszcze powrócić z kolejną porcją UXowych smaczków. W końcu Charles Eames mawiał: “The details are not the details. They make the design.”

Więcej

Projektowanie na urządzenia mobilne – powiadomienia

Aktywność telefonów komórkowych jest zaskakująco wysoka. W ciągu ostatnich 10 sekund opublikowano około 48 000 tweetów, pojawiło się 280 000 like’ów na Facebooku oraz udostępniono 87 000 zdjęć na Snapchacie. Z drugiej jednak strony 80% aktywnych użytkowników zaprzestaje korzystać z aplikacji już po 3 dniach od zainstalowania. Potencjał jest olbrzymi, jednak wymaga od projektanta podjęcia wielu przemyślanych decyzji projektowych. Dziś krótko opowiem o 3 elementach aplikacji mobilnych, które przybliżą Cię do sukcesu.

Więcej

UX vs Virtual Reality

Wirtualna rzeczywistość zaistniała już w latach siedemdziesiątych, tyle że na kartkach papieru spod ręki „wieszczy” takich jak James J. Gibson, John Zeisel czy Gaston Bachelard. Na chwilę obecną Oculus, HTC Vive czy Samsung Gear jest w pełni dostępny dla przeciętnego śmiertelnika. Jak się możecie domyślić, niesie to za sobą pewne konsekwencje i wyzwania dla projektantów. Możemy powiedzieć, że nasz użytkownik wchodzi w pełni w świat wirtualnej rzeczywistości, albo raczej wpada w niego aż po sam czubek głowy. Dlatego też musimy bardzo dobrze zrozumieć ścieżki użytkownika, w świecie VR pożądane są jeszcze większe niż dotychczas nakłady designerskiej empatii.

Więcej