Wpisy, których autorem jest Jakub Andrzejewski

Kariera w usability

Amerykański tygodnik U.S.News opublikował listę najbardziej perspektywicznych zawodów. Wysoko, bo na miejscu 31 znalazło się stanowisko Usability Specialist. Co prawda specjalista usability zarabia w USA mniej niż dentysta ale i satysfakcja z pracy podobno większa 🙂

Rich Internet Application

Flash uł‚atwia budowanie kiepskich serwisó‚w WWW poprzez oddanie peł‚nej kontroli projektantowi (oznaczenia linkó‚w, nawigowanie, przewijanie treści, ..). Trzeba sporo doświadczenia w projektowaniu aby uniknąć‡ wszystkich tych pułapek. Jestem jednak przekonany, że warto próbować‡. Dziś› projektanci dysponują… czymś› wię™cej niż Flash.

Usability – Less is more?

Z przyjemnoś›cią… wystą…pił‚em na kolejnym już OKEBI. Moja prezentacja dotyczył‚a problemów na jakie napotyka się™ specjalista usability podczas pracy. Rok temu na OKEBI mó‚wił‚em o podstawach usability, tym razem zagłębiliś›my się w™ aspekty praktyczne.

Świetne produkty

Guy Kawasaki w swojej książce „Rewolucyjne pomysły” poświęca rozdział „Świetnym produktom”. Produkty takie mają dużą szansę odnieść sukces. Według Kawasaki na świetny produkt składa się pięć wartości. Świetne produkty są: Głębokie, Zachwycające, Pełne, Eleganckie, Emocjonalne.

Idea One Web a usability

Na www.webusability.pl piszę™ też czasem o standardach sieciowych. Zarówno standardy jak i usability mają… zbliżony cel -polepszać‡ odbiór serwisu, zmniejszać bariery. Czasem jednak sytuacja zmusza do wyboru – usability czy zachowanie standardó‚w? Obecnie w kontekś›cie Internetu mobilnego ma to miejsce coraz częściej.

Usability to nie wszystko!

Wielu z nas codziennie zastanawia się™ jak maksymalizować efektywność biznesu w Sieci, jak budować‡ zaufanie do serwisó‚w korporacyjnych i co zrobić‡ by użytkownicy czuli się™ u nas dobrze. Mozolnie zwię™kszamy efektywność‡ poszczególnych kroków w koszyku, staramy się™ zbadać‡ i zaspokoić‡ potrzeby użytkownikó‚w. Czę™sto jednak zapominamy o rzeczach tak podstawowych jak stabilne dział‚anie aplikacji.