Przyczyna problemu

Zespół‚ specjalistó‚w usability zostaje oddelegowany do poprawy efektywności serwisu WWW. Może się™ jednak okazać‡, że mimo dużej iloś›ci wykonanej pracy efektywność‡ ta nie podnosi się™ znaczą…co lub w ogó‚le się™ nie zmienia. Czę™sto powodem tego może być‡ relatywnie mał‚y wpływ użyteczności na efektywność‡ cał‚ego serwisu.

W wielu wypadkach ważne jest zidentyfikowanie przyczyn problemu przed przystąpieniem do poprawy usability. Zagadnienie identyfikowania przyczyn znane jest też w naukach o jakoś›ci lub medycynie. Do tego typu analiz służy Diagram Ishikawy. Wikipedia podaje, że diagram przyczynowo -“ skutkowy (Ishikawy) jest graficzną… analizą… wpł‚ywu realnych czynnikó‚w oraz ich wzajemnych powiązań„ wywołujących okreś›lony problem jakościowy oraz analizę… rezultató‚w (skutkó‚w) spowodowanych działaniem tych powiązań„.

W praktyce można stosować‡ Diagram Ishikawy do zdefiniowania możliwych przyczyn problemu w graficznym odwzorowaniu. Nastę™pnie za pomocą… metody pareto można ustalić‡, któ‚re z wszystkich zdefiniowanych przyczyn mają… najwię™kszy wpływ na skutek. Okazać‡ może się™, że w konkretnym przypadku na efektywność‡ serwisu większy wpł‚yw mają czynniki leżą…ce poza obszarem badań„ użytecznoś›ci. W takim wypadku dobrze jest zająć‡ się™ najpierw nimi.

Przykł‚adowo – w wypadku sklepó‚w internetowych czę™sto problemem wię™kszym niż użyteczność‡ bywa dobór produktó‚w (szczegó‚lnie dobór produktó‚w do promocji), warunki zamawiania (dostę™pne formy płatnoś›ci i dostawy) lub po prostu niska jakość‡ ruchu (zbyt ogólny komunikat marketingowy).

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *