Rich Internet Application

Flash uł‚atwia budowanie kiepskich serwisó‚w WWW poprzez oddanie peł‚nej kontroli projektantowi (oznaczenia linkó‚w, nawigowanie, przewijanie treści, ..). Trzeba sporo doświadczenia w projektowaniu aby uniknąć‡ wszystkich tych pułapek. Jestem jednak przekonany, że warto próbować‡. Dziś› projektanci dysponują… czymś› wię™cej niż Flash.

Flash otworzył‚ drogę™ do czegoś› co nazywamy Rich Internet Application (RIA). RIA to aplikacja web posiadają…ca funkcje aplikacji desktopowej i zachowują…ca się™ jak aplikacja desktopowa. W praktyce może oznaczać‡ to dostę™p do plikó‚w użytkownika, ustawień„ jego systemu, obsł‚ugę schowka, skrótów klawiaturowych a także działanie w trybie off-line (mniejsze ryzyko utraty danych). Wszystko to znakomicie uł‚atwia korzystanie z aplikacji i zwiększa jej intuicyjność‡. Możliwości jakie dają… RIA uł‚atwiają… budowanie interfejsó‚w lepiej oddających zachowanieś›wiata rzeczywistego.

Przykł‚ad praktyczny. Każdy kto miał‚ niewą…tpliwą… nieprzyjemność‡ wypełniać‡ wniosek o odszkodowanie z tytuł‚u stł‚uczki pamię™ta skomplikowany formularz za któ‚ry nie wiadomo jak się zabrać‡. Niżej przykładowe uczł‚owieczenie tego problemu.

Najpierw zastąpimy opis szkody graficzną… prezentacją… tego co nam się™ wgniotło, a co odpadło. Dużo ł‚atwiej kliknąć‡ niż opisać‡, zwł‚aszcza gdy nie jesteś› ekspertem motoryzacyjnym.

Graficzna reprezentacja szkody
Teraz ułatwmy przygotowanie opisu zdarzenia. Rysowanie nie jest mocną stroną… wię™kszoś›ci z nas ale ułożenie dwó‚ch elementó‚w nie sprawi nikomu problemu.
Opis zdarzenia

Na koniec dajemy możliwość wysł‚ania formularza on-line lub wygenerowania z tych wszystkich graficznych „zabawek” klasycznego formularza w PDF. Użytkownik może też zapisać‡ formularz lokalnie i wrócić‡ do jego wypeł‚niania późŸniej.

Wyniki do pobrania jako klasyczny formularz w PDF

Ostatecznie firma ubezpieczeniowa otrzymuje wszystko co jej potrzebne a użytkownikowi oszczęzamy mnóstwo znaków zapytania podczas procesu wypełniania formularzy.

RIA doskonale nadaje się™ do budowania wszelkiego rodzaju przeglą…darek (map, zdjęć‡, produktów), konfiguratoró‚w produktó‚w, wizualizacji danych. Powstają… pierwsze systemy transakcyjne oparte na technologii RIA – dzię™ki interakcji zbliżonej do aplikacji desktopowych są w opinii użytkowników bezpieczniejsze i przyjemniejsze w użyciu.

Ciekawe zastosowania RIA:Mapy Yahoo, Dobierz akcesoria do swojego Harley-Davidson, Wybierz kredyt dla siebie.

Popularne platformy RIA to AJAX, Flex i AIR, OpenLaszlo, Windows Presentation Foundation.
0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *