Idea One Web a usability

Na www.webusability.pl piszę™ też czasem o standardach sieciowych. Zarówno standardy jak i usability mają… zbliżony cel -polepszać‡ odbiór serwisu, zmniejszać bariery. Czasem jednak sytuacja zmusza do wyboru – usability czy zachowanie standardó‚w? Obecnie w kontekś›cie Internetu mobilnego ma to miejsce coraz częściej.

Jak postuluje organizacja W3C serwisy mobilne powinny być‡ budowane w filozofii One Web. Oznacza to tyle, że zależnie od przeglą…darki używany jest tylko inny arkusz stylu aby dopasować‡ treść do formatu wyś›wietlania. Teoretycznie umożliwi to przeglądanie dowolnego serwisu WWW na dowolnym urządzeniu. Moim zdaniem technicznie można to oczywiś›cie zrealizować‡ ale.. ale tak naprawdę™ tracimy z pola widzenia użytkownika. To wiąże się™ nie tylko z utratą… usability ale też pogorszeniem biznesowych współczynnikó‚w.

Serwis mobilny jest zazwyczaj używany w zupełnie innych sytuacjach i wiąże™ się™ z realizacją… innych potrzeb. Serwowanie użytkownikom klasycznego Internetu oraz mobile tego samego contentu mija się™ z celem. Do czego innego służy auto sportowe (broadband, 17 calowy monitor, dźwię™k przestrzenny i mysz optyczna) a do czego innego terenowe auto (mał‚y wyświetlacz, prosta klawiatura). Można stworzyć‡ coś› pomiędzy ale czy ktokolwiek zechce z tego skorzystać‡? Taki hybrydowy serwis na każdym z rynkó‚w będzie ustę™pować swoim natywnym konkurentom.

Wbrew pozorom realizacja idei One Web może zostać‡ moim zdaniem wcielona wżycie.. ale na poziomie wyższym niż kod. Dla użytkownika najwygodniejszą… sytuacją… jest gdy wchodząc do serwisu WWW zostanie on przełączony automatycznie na wersję™ klasyczną… lub mobilną…. One-web czyli jeden adres i automatyczne przenoszenie do odpowiedniej wersji.

Co zatem z dostę™pnością…, standarami i wszystkim dookoła? Jest to szalenie istotne. Moim zdaniem każdy serwis WWW powinien być zbudowany w sposó‚b umożliwiają…cy jego przeglą…danie na dowolnym urzą…dzeniu. Zupełnie nie wyklucza to zbudowania dedykowanych wersji mobilnych.

Idealna sytuacja: Mamy jak najbardziej dostę™pną… wersję™ klasycznego serwisu do przeglą…dania przez osoby niewidome, niedowidzące, roboty wyszukiwarek oraz awaryjnie przez urzą…dzenia mobilne (np. musimy mieć‡ jakąś› informację™ z klasycznej wersji serwisu). Do tego dokł‚adamy automatyczne przekierowanie do dedykowanej wersji mobilnej (z możliwoś›cią… powrotu do wersji klasycznej). To rozwią…zanie wydaje się™ maksymalizować‡ zaró‚wno użyteczność‡ dla użytkownikó‚w jak i speł‚niać‡ wymagania zwią…zane z dostę™pnoś›cią… i standardami.

W ten sposó‚b opracowaliśmy serwis dla jednego z klientó‚w, który już niebawem zostanie uruchomiony i postaram się™ z Wami podzielić‡ case-study z tego projektu.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *