Powerday

Mam wreszcie trochę™ czasu aby napisać‡ o czymś o czym chciał‚em napisać od pół‚ roku. Rzecz tyczy się™ Powerday czyli konsultingu u klienta. Wprowadziliśmy tą ofertę do Polski bazują…c na efektach jakie daje naszym klientom w USA.

Powerday polega w skró‚cie na jedno lub dwu-dniowym spotkaniu u klienta. Spotkanie jest organizowane czę™sto ustawicznie – np. raz w miesią…cu.

Spotkanie ma na celu wspólne pracowanie nad obecnością klienta w Sieci. Może to być‡ tworzenie strategii obecnoś›ci w Sieci, weryfikacja projektów lub pomysów‚w klienta lub generowanie nowych (np. na rozwój portalu, serwisu). Obecne są… minimum dwie osoby z agencji + kilka osó‚b ze strony klienta.

Brzmi to wszystko dość‡ prosto. Dlatego właśnie chciałem o tym napisać‡. W gruncie rzeczy to jest proste – wymaga trochę™ przygotowania ze strony agencji oraz pewnego doświadczenia osó‚b które taki Powerday prowadzą…. To tyle. W zamian uzyskuje™ się™ niesamowitą… komunikację™ z klientem, peł‚ne zrozumienie jego potrzeb i problemó‚w. Klient zyskuje jeszcze wię™cej – dostaje bł‚yskawiczną… weryfikację™ swoich dział‚ań„, masę™ pomysłów‚w i wiedzy. Powiedziałbym, że to połączenie konsultingu z dedykowanym szkoleniem i wypadem integracyjnym.

Podczas spotkania na bieżą…co organizować‡ można mikro-user testy, tworząc‡ prototypy, mapy myśli -“ wszystko to jest bardzo proste i do bł‚yskawicznego zastosowania. Wynikiem spotkania zazwyczaj jest krótka acz treściwa notatka i mnó‚stwo satysfakcji.

Ważne aby planować‡ spotkania cał‚odniowe lub dwu-dniowe -“ konieczne jest wyciszenie i możliwość‡ swobodnej pracy minimum kilka godzin. Mię™dzy innymi w tym tkwi sekret wydajności takich spotkań„.

Po kilku spotkaniach tego typu jestem szalenie zadowolony z efektów – klienci ró‚wnież. Myś›lę™, że to doskonał‚y sposób na budowanie długotrwał‚ej współ‚pracy i ustawiczne podnoszenie jakoś›ci serwisó‚w dla najbardziej wymagają…cych klientó‚w.

Badanie usability jako jednorazowy projekt daje dużą… wiedzę™ i pozwala zrobić‡ wielu firmom znaczny skok w efektywności ale taka stał‚a współ‚praca daje coś› wię™cej -“ wejś›cie na drogę™ do ustawicznego polepszania efektywnoś›ci serwisu.

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *