Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. UCD – User-Centered Design)

Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. UCD – User-Centered Design) pozwala na projektowanie przyjaznych produktów dla poprzez ukierunkowanie procesu projektowego na potrzeby finalnego odbiorcy.

W UCD w kolejnych testuje się (w sposób opisany wcześniej jako testy z użytkownikami) produkty otrzymywane w procesie kreacji serwisu, usuwa wykryte problemy i ponownie poddaje testom.

Testowaniu podlegają:

 • makiety systemu,
 • projekty graficzne,
 • działający system.

Pod pojęciem makiety rozumiem zarówno papierowe, proste makietki jak i interaktywne makiety opracowane w PowerPoint lub HTML. Niżej prezentuję narzędzia ułatwiające projektowanie UCD.

Analiza kontekstu użytkowania
Analiza ta ma na celu dokładne poznanie przyszłych użytkowników systemu. Ułatwi to określenie wymagań co do systemu.

Musisz odpowiedzieć na pytania:

 • kim są użytkownicy systemu,
 • do czego będzie służył im system,
 • jakie są umiejętności użytkowników,
 • czy system lub użytkownicy napotykać będą na ograniczenia zewnętrzne,

By poznać użytkowników oraz ich wymagania możesz posłużyć się:

 • spotkaniem z użytkownikami (polecam)
 • ankietami
 • wywiadami indywidualnymi z użytkownikami (polecam)
 • obserwacją pracy użytkowników

Sortowanie kart
Metoda ta ułatwia zaprojektowanie struktury serwisu zgodnej z oczekiwaniami użytkowników.
Przygotowujesz kartoniki z nazwami elementów serwisu. Następnie użytkownicy zgrupują podobne kartoniki w stosy. Tym samym w naturalny sposób tworzą się kategorie dla elementów serwisu. Użytkownicy mogą także za pomocą ułożenia stosów na stole określać ich wzajemne podobieństwo. Można poprosić także użytkownika o podanie nazw dla utworzonych grup.

Po przeprowadzeniu kilku testów tego typu należy zastanowić się nad tym na ile pogrupowania poczynione przez poszczególnych użytkowników są do siebie zbliżone.
Szczególną uwagę należy zwrócić na problematyczne elementy – te których użytkownicy nie potrafili pogrupować bądź te które były grupowane przez każdego użytkownika inaczej.

Scenariusze użycia (use cases)
Scenariusze użycia opisują jak użytkownicy wykonują zadania na podstawie typowych zadań. Są tworzone zawsze z perspektywy użytkownika i jego potrzeb.

Scenariusze użycia najlepiej opracować wraz z finalnymi użytkownikami serwisu.

Persony
Persona to opracowany profil typowego użytkownika.
By stworzyć personę piszesz charakterystykę finalnego użytkownika dla każdej grupy docelowej serwisu. W opisie uwzględniasz charakterystykę osoby (np. stopień znajomości technologii) oraz typowe cele, zadania i potrzeby jakie ma na użytek persony realizować system.

Dla zwiększenia efektu można dla wymyślonej persony stworzyć nazwisko, zdjęcie i kilka informacji, które „uwiarygodnią ją” (np. hobby). Wyobraź sobie, że z Twojego serwisu korzysta twoja Mama – dobre ćwiczenie, polecam 🙂

0 odpowiedzi

Odpowiedz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *